Actuacions i mesures BiTiBi

A continuació us oferim un seguit de possibles actuacions i mesures per promoure l’ús combinat de tren i bicicleta a la vostra empresa, contemplades dins el projecte BiTiBi. La selecció d’actuacions i mesures caldrà orientar-la en funció de les característiques de l’empresa. Des de l’oficina catalana del projecte BiTiBi us podem assessorar per seleccionar aquelles actuacions i mesures més adequades a les característiques i prioritats de la vostra empresa.

  • Difusió del projecte entre el personal de l’empresa.
  • Acondicionar l’empresa per facilitar el desplaçament amb bicicleta (aparcaments, etc.)
  • Fer ús de la flota de bicicletes elèctriques BiTiBi.