Declaració d’Empresa Col·laboradora del Projecte BiTiBi

La bicicleta té nombrosos avantatges tant per a l’individu com per a la societat, entre els que destaquen:

  • La bicicleta és un vehicle silenciós, net, assequible i sostenible.
  • Millora la salut física i mental per ser una activitat física moderada.
  • La bicicleta és un mode de transport ràpid per a distàncies curtes.
  • Ajuda a reduir la congestió a les ciutats
  • Contribueix a reduir el consum d’energia i les emissions de la mobilitat quotidiana
  • Requereix menys espai públic que altres modes de transport
  • Contribueix a la cohesió social perquè ofereix més independència i llibertat.
  • La bicicleta elèctrica contribueix a ampliar la utilització de la bicicleta en usos quotidians permet adaptar l’esforç a la condició física de més persones

Per aquests motius, entre d’altres, l’empresa considera rellevant que es promogui l’ús de la bicicleta en l’accés als centres de treball i d’estudis i manifesta la seva predisposició a col·laborar en la difusió del projecte europeu BiTiBi, que promou especialment la utilització combinada de la bicicleta amb el tren.

 Serveis gratuïts oferts a les empreses col·laboradores:

 icon 01 Eines i premis per promoure l’ús de la bicicleta i difondre el projecte BiTiBi entre els treballadors (“welcome pack” amb recomanacions, flyers, posters i obsequis per als participants, enquesta de mobilitat voluntària, sorteigs de bicicletes, dia de prova gratuïta de bicicletes elèctriques, etc.).
 icon 02 Assessorament gratuït per conèixer mesures i serveis en els que la vostra empresa pugui tenir interès per a promoure l’ús de la bicicleta i la seva combinació amb el tren.
 icon 03 Informació periòdica del desenvolupament del projecte BiTiBi al vostre municipi (inscripció a butlletí del que es pot donar de baixa), i informes de resultats de les enquestes que es realitzin en la pròpia empresa.
 icon 04 Aparèixer com a empresa col·laboradora del projecte al web i a les xarxes socials del projecte.