Què és BiTiBi?

EL PROJECTE

El futur de la mobilitat urbana és la combinació bicicleta i tren. BiTiBi és un projecte innovador de tres anys de durada, cofinançat per la Unió Europea, que té com a objectiu la millora de la qualitat de vida de les ciutats europees i l’augment de l’eficiència energètica del nostre transport. La combinació dels dos modes de transport energèticament més eficients, la bicicleta i el tren, suposa una connexió de transport porta a porta perfecta. Una opció més ràpida, més fàcil i que esdevé una tendència en auge.

Els projectes pilot s’estan desenvolupant  a les regions de Barcelona, Milà, Liverpool i a Bèlgica, amb l’ajuda dels 10 socis participants, amb la finalitat d’inspirar les ciutats europees a considerar un nou enfocament multimodal del transport.

BiTiBi_LOGO

EL NOU PARADIGMA

Els serveis BiTiBi s’inspiren en el model holandès per promoure la fusió modal bici-tren-bici per damunt del vehicle privat. El projecte té com a objectiu reproduir el sistema holandès per resoldre qüestions tals com la manca d’aparcament segur per a bicicletes a les estacions, la manca d’una solució per al darrer tram del viatge des de l’estació de tren; les integracions tarifàries ineficaces o, pitjor encara, inexistents; uns serveis per a la bicicleta no adequats a les necessitats dels usuaris; la manca d’un accés ciclable còmode i segur a les estacions de tren; la manca de coneixement dels serveis disponibles i les barreres culturals per utilitzar-los.

bitibi concept 02

ELS OBJECTIUS

El projecte BiTiBi pretén traslladar desplaçaments en cotxe cap a la combinació bici-tren-bici i, en darrera instància, augmentar la quota modal d’aquesta combinació de transport l’any 2017 en els projectes pilot, i l’any 2020, a la resta de la UE.

L’objectiu de BiTiBi és disminuir l’ús del vehicle privat motoritzat en uns quants milions de km/any i reduir les emissions de CO2 en centenars de tones/anys, i contribuir al desenvolupament de ciutats i regions d’Europa més saludables, més habitables i menys congestionades.

bitibi objectius 01

 

LES ACCIONS

  • Proveir les estacions de tren d’aparcament segur i còmode per a bicicletes.
  • Dotar d’un sistema de bicicleta pública adequat.
  • Coordinar els actors de la intermodalitat bicicleta – tren.
  • Integrar el sistema de pagament dels serveis de bicicleta i tren.
  • Informar dels avantatges que suposa la combinació de bicicleta i tren.

 

PARTNERS

bitibi partners 01

bitibi partners 02